Pengar till åtta projekt om ekologisk produktion

PUBLICERAD: 8 januari 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Torbjörn Pettersson

Åtta projekt som får pengar från Jordbruksverket får dela på nästan 3,7 miljoner kronor för 2020. Pengarna kommer från ett regeringsuppdrag som ska öka den ekologiska produktionen.

Jordbruksverket delar ut pengarna till de här projekten:

• HIR Skåne ska undersöka nya modeller, som gör att ekologiska mjölkkor kan få en större mängd foder från bete i närheten av ladugården.

• Inom ekologisk grisproduktion används samma raser som i konventionell uppfödning. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får nu medel för att på ett nytt sätt korsa grisar av dessa raser för att få fram djur som är bättre anpassade till ekologisk djurhållning.

• Forskare på Agri Science Sweden ska undersöka problem med rotröta i åkerbönor och vilka sorter som är mindre känsliga.

• Hushållningssällskapet Östergötland ska testa ett nytt organiskt gödselmedel och användning av växtbiostimulanter i spannmålsodling. Genom att stödja plantans naturliga processer, som rottillväxt, näringsupptag och stresstolerans, hoppas man på högre skördar och ännu bättre kvalitet av ekologiskt spannmål.

• God jordhälsa är grunden i all odling. Rätt slags mikroorganismer och en ökad mängd stabilt kol i marken kan vara nyckelfaktorer i detta. Nordisk råvara ska därför undersöka om minskad jordbearbetning och en ständigt bevuxen mark kan vara del av lösningen.

• HS Konsult har fått medel för att utveckla odlingstekniken i den svenska produktionen av ekologiskt vallfrö, som behövs för att få fram bra bete och grovfoder som hö och ensilage.

• Hushållningssällskapet Skåne ska testa om droppbevattning med biogödsel kan förbättra tillväxt och utveckling i blomkål.

• HIR Skåne ska studera nya metoder för kontroll av skadedjur, som trips och spinnkvalster, i ekologisk jordgubbsodling.

Pengarna delas ut inom ramen för ett regeringsuppdrag, som Jordbruksverket har tillsammans med representanter från olika delar i livsmedelskedjan, för att främja regeringens mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter 2030. Jordbruksverket har fått uppdraget inom ramen för livsmedelsstrategin.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd