Klimatberäkningar ska minska utsläppen från Arlas gårdar

PUBLICERAD: 14 november 2019
UPPDATERAD: 21 februari


Genom att introducera ett nytt klimatberäkningsprogram i alla sju ägarländer ska Arla-bönderna minska de årliga CO2e-utsläppen på gårdarna tre gånger så snabbt under de kommande åren.

”Arla-bönder har redan minskat sina utsläpp per kilo mjölk med 24 procent sedan 1990. Men med klimatförändringar som en av vår tids största utmaningar måste vi göra mer, och vi måste göra det nu”, säger Patrik Hansson, VD Arla Sverige.

Nyligen godkände Science Based Target Arlas mål att minska utsläppen per kilo mjölk med 30 procent till 2030, ett mål som anses nödvändigt för att möta Parisavtalet.

”När klimatdata från 9 900 gårdar i sju länder som sammanlagt producerar 14 miljarder liter mjölk på ett år laddas upp, blir det möjligt för oss att se var vi står och hur vi kan arbeta framåt för att göra gårdarna mer effektiva och lönsamma. Vi hoppas på så vis kunna sänka vår klimatpåverkan och ta nästa steg för att motverka klimatförändringarna”, säger Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde, styrelseledamot och ordförande i Area Council i Arla.

Beräkningarna identifierar gårdarnas utsläpp och ger bönderna rekommendationer om hur de kan minska gårdens utsläpp ytterligare. 200 gårdar har redan testat den nya modellen och visat att det är möjligt att tillämpa det nya programmet i Arlas sju ägarländer. För att uppmuntra alla ägare att använda sig av de frivilliga klimatberäkningarna, har Arlas styrelse beslutat om en ekonomisk ersättning på 1 eurocent per kilo mjölk till alla bönder som börjar med klimatberäkningar under 2020.

Klimatberäkningarna utgår ifrån en metod utvecklad av International Dairy Federation och uppdateras kontinuerlig. De täcker bland annat in antal djur, foder, mjölkmängd, skördar, gödningsmedel, gödselhantering, el samt förnyelsebar energi och bränsle. Kolinlagring ingår för närvarande inte i beräkningarna, men Arla deltar i projektet C-Segu för att utveckla en internationellt godkänd och globalt gångbar metod för att beräkna kolinlagring

I samband med att klimatberäkningarna görs, kommer bönderna att dokumentera klimatdata i vad som blir en av världens största externt verifierade klimatdatabaser inom mejeribranschen. Databasen kommer i sin tur att fungera som underlag för att göra analyser som kan leda till råd och kunskapsspridning bönder emellan.

Arlas klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2030 och att vara klimatneutralt till 2045.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Shoan Etemadi blir ny vd för Hemköpskedjan

Hemköpskedjans nuvarande vice vd och försäljningschef Shoan Etemadi har rekryterats som vd för Hemköpskedjan.
axfood

Låg kunskap om spillvärme i livsmedelsindustrin

Det finns ett stort kunskapsglapp om energieffektivisering hos hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin, enligt en ny rapport.
Jesper_Wiren01

Oddlygood lanserar iskaffe i två smaker

Havredrycken Oddlygood Ice Ice Coffee kommer i smakerna Original och Caramel.
IceIce

Marabous nya produktionslinje invigd

Cirka 200 miljoner kronor har investerats i den nya produktionslinjen i Upplands Väsby, som är en av de största för chokladkakor i världen.
2(1)