Arla lanserar ett klimatneutralt mejerisortiment

PUBLICERAD: 19 september 2019
UPPDATERAD: 21 februari


De ekologiska Arla-gårdarna klimatkompenserar nu för de utsläpp som ännu inte går att få bort. Därmed kan Arla lansera ett klimatneutralt mejerisortiment. Lanseringen är ett led i hållbarhetsambitionen, att hela Arlas mejeriproduktion ska vara klimatneutral senast 2045.

”Oss veterligen är det här världens första ekologiska mejerisortiment med netto noll klimatavtryck, det är jag riktigt stolt över. Vi hoppas också att den här satsningen ska bidra till en större förståelse kring värdena som det ekologiska jordbruket ger, inte minst för bevarandet av den biologiska mångfalden”, säger Patrik Hansson, VD Arla Sverige.

De ekologiska Arla-gårdarna genomför klimatberäkningar, som används för att ta fram konkreta åtgärdsplaner för att reducera klimatpåverkan på respektive gård med 10 procent under de kommande fem åren. Åtgärderna kan till exempel vara att minska utsläppen av gödsel för att istället producera biogas, binda mer koldioxid i marken eller optimera fodereffektiviteten. De ekologiska gårdarna använder endast förnybar el i enlighet med Kravs regler och kommer att gå före i omställningen till 100 procent fossilfritt bränsle innan 2021.

För de utsläpp som är kvar och ännu inte går att få bort klimatkompenserar Arla i projekt, som certifieras av välkända standarder och organisationer, Gold Standard och Plan Vivo. Klimatkompensation har sin grund i Kyotoprotokollet, och FN:s experter är eniga om att det inte räcker att minska utsläppen, utan att vi även måste binda och lagra mer koldioxid för att nå målen i Parisavtalet.

Arla följer Greenhouse Gas Protocol och ISO-standarden 14067 för sina klimatberäkningar, och kraven i ISO-standarden 14021 för klimatneutralitet, eller netto noll.

Arla är världens största leverantör av ekologiska mejerivaror och har länge varit med och drivit utvecklingen av ekologisk produktion i Sverige. I samband med lanseringen av det ekologiska netto noll-sortimentet har Arla även tagit fram en klimat- och miljöskola för att ge svenska konsumenter en större förståelse för klimatet och de utmaningar och möjligheter som finns för att påverka framtiden.

”För att förstå fördelarna med ekologisk produktion behöver vi bredda och fördjupa kunskaperna kring klimatet och den biologiska mångfalden i ett större sammanhang. Därför lanserar Arla en klimat- och miljöskola”, säger Ann Freudenthal, ansvarig för hållbarhetskommunikation.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado