Arla Sverige drar igång en biogasrevolution

PUBLICERAD: 13 juni 2019
UPPDATERAD: 21 februari

Arlas första biogasdrivna mjölktankbil.

Arla Sverige ställer om delar av sina tunga transporter till biogasdrift. Biogasen produceras av gödsel från de egna gårdarna, som ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige.

I Västergötland påbörjar Arla nu arbetet med att sluta det ekologiska kretsloppet på ett antal gårdar. Biogas produceras i Vårgårda av bland annat kogödsel i en anläggning som ägs av Arla-bönder tillsammans med andra lokala företag. Resterna från biogasrötningen används som gödning på markerna, vilket är ett bättre alternativ än ko- eller mineralgödsel. Arla tar en biogasdriven mjölktankbil i drift i Västergötland, som tankas utanför mejeriet i Götene, och en biogasdriven distributionsbil tas i drift i Värmland. Den lokalproducerade biogasen i Vårgårda driver sedan några år 20 lokaltrafikbussar i Vårgårda.

”Arla drar igång en biogasrevolution för att bli en del i det fossiloberoende samhället. Vårt eget mål är att ha netto noll klimatavtryck senast år 2045. Genom biogasproduktion från kogödsel så blir vi dessutom en del av omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige”, säger Patrik Hansson, VD Arla Sverige.

Biogas producerad av kogödsel sluter kretsloppet från mjölkgårdarna och skapar en cirkulär ekonomi. Klimatavtrycket från kossan blir mindre och samhället får ett fossilfritt, lokalt producerat drivmedel, som förutom mjölkbilar kan driva bussar, industrier, med mera. Redan idag producerar 81 svenska Arla-gårdar biogas. Potentialen är stor, eftersom gödsel från Arla-ägarnas gårdar motsvarar 54 miljoner liter diesel.

”Intresset är mycket stort för biogasproduktion bland våra ägare. Det blir en dubbel klimatnytta eftersom klimatbelastningen på gården minskar och ett fossilfritt drivmedel produceras. Det kan bli en intäktskälla för bonden men är samtidigt förenat med investeringskostnader. Därför är det viktigt att det finns både efterfrågan och långsiktiga säkra villkor för biogasproduktionen”, säger Jonas Carlgren, styrelseledamot och mjölkbonde i Arla.

Arla Sveriges egna tunga transporter är redan fossilfria och drivs huvudsakligen på RME och HVO. Totalt används ungefär 17 miljoner liter bränsle per år i Arla Sverige.

För att investeringar i biogasproduktion ska komma igång måste det finnas en stabil marknad och långsiktiga villkor. Det krävs även en omställning av fordonsflottan i Sverige. Arla börjar nu ett bränsleskifte, där kooperativet siktar på biogasdrift av delar av de egna transporterna.

”Vi siktar på att 30 procent av Arlas mjölktankbilar ska köra på biogas om tre till fem år. För att denna omställning ska kunna ske måste det finnas tillgång till biogas till konkurrensmässigt pris, vilket är beroende av både politiska beslut men även av investeringar runt om i Sverige. Vi kommer jobba tätt med olika aktörer och politiker för att se hur vi kan maximera potentialen med biogas”, säger Patrik Hansson.

Ladda ner Arlas rapport om biogas

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206