Låg förekomst av campylobacter i svenska slaktkycklingar

PUBLICERAD: 17 april 2019
UPPDATERAD: 21 februari

Sverige har en låg förekomst av campylobacter i slaktkyckling.

Förekomsten av campylobacter i slaktkyckling är betydligt lägre i Sverige än i övriga Europa. Noggranna hygienregler för kycklingproducenter ger resultat.

I genomsnitt är 34,5 procent av europeiska besättningar av slaktkyckling bärare av campylobacter. I vissa europeiska länder kan förekomsten vara över 70 procent, medan Sverige låg på endast 8,7 procent under 2018.

Svensk Fågel har godkänts av Jordbruksverket som huvudman för ett kontrollprogram som ska minimera förekomsten av campylobacter. Producenterna måste bland annat följa noggranna hygienregler. Dessutom har samarbetet mellan branschen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt intensifierats sedan 2016. Om det ses en oväntad ökning av campylobacter tillsätts även en arbetsgrupp som än mer noggrant följer utvecklingen av smitta för att snabbt kunna vidta åtgärder när det krävs. Målet med programmet är att hålla förekomster av campylobacter under 10 procent på årsbasis.

”Det är viktigt att arbeta med framförhållning så att vi ska kunna agera snabbt vid ett eventuellt utbrott. Att vi har ett samarbete mellan humanhälsan och djurhälsan är en annan framgångsfaktor som gör att vi kan följa utvecklingen av smitta ännu bättre så att vi direkt kan komma ur startblocken”, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Campylobacter är en bakterie som kan finnas hos både människor och djur. Symtom hos människa är kraftiga buksmärtor, diarré, kräkningar och feber. Campylobacter kan finnas i tarmen hos livsmedelsproducerande djur, till exempel fågel, gris, nöt och får. Bakterien kan därför finnas på kött av olika slag men är vanligast på fågelkött. Campylobacter kan också finnas i opastöriserad mjölk. Årligen smittas cirka 9 miljoner människor i Europa av campylobacter enligt EFSA. Det är den zoonos, sjukdom som smittar mellan djur och människa, som ökar mest.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Rött ljus för Östersjöströmming och torsk från Barents hav

Strömmingen i Östersjön får rött ljus i WWF:s Fiskguiden 2023 på grund av överfiske och krympande bestånd.
fiskguiden

Bryggkaffet favorit hos 7-Elevens kaffekunder

7-Eleven har kartlagt svenska storstadsbors kaffekonsumtion inför den internationella kaffedagen den 1 oktober.
7-Eleven bild

Nudging-projekt på Ica ska få fler att välja ekologiskt

Under oktober kommer ett antal Ica-butiker att jobba med så kallad nudging för att få kunderna att välja ekologiskt.
nudging

Fyra färdiga plockbrickor från Ridderheims

Ridderheims utvecklar sitt plockmatskoncept med färdiga plockbrickor i fyra smaker.
Unknown