Nytt samarbetsprojekt ska få fler svenskar att äta fullkorn

PUBLICERAD: 7 januari 2019
UPPDATERAD: 21 februari


Forskarna är eniga om att fullkorn är bra för folkhälsan. Ändå äter nio av tio svenskar för lite. Nu startar det Vinnova-finansierade samarbetsprojektet Morgondagens spannmålskonsumtion, som ska få svenskarna att öka sitt fullkornintag. 

Chalmers tekniska högskola, tio aktörer från livsmedelsindustrin, konsumentföreningar, offentliga aktörer och ideella föreningar är med när startskottet går för det nya fullkornsprojektet – och fler är välkomna att delta.

”Styrkan i det här nya samarbetet ligger i att vi att utgår från väl etablerad forskning där resultaten är tydliga och att vi är många olika aktörer med olika fokus och erfarenhet som samlas kring en gemensam målsättning, nämligen att förbättra den svenska folkhälsan genom att få fler att äta mer fullkorn. Mixen av aktörer skapar goda förutsättningar för att lyckas”, säger Rikard Landberg, professor på institutionen för biologi och bioteknik.

Forskningen visar tydligt att ett högt fullkornsintag förebygger många av våra stora folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer och diabetes typ 2. Faktiskt klassas fullkorn som den enskilt största kostfaktorn för att förebygga ohälsa. Enligt nordiska näringsrekommendationer behöver vi få i oss 75 gram fullkorn per dag – men nio av tio äter för lite.

I Danmark har det framgångsrika Fuldkornspartnerskabet sedan starten 2007 ökat danskarnas intag av fullkorn från 32 till 63 gram per dag. Det svenska samarbetet kommer att hitta inspiration i det danska exemplet, samtidigt som man utgår från svenska förutsättningar avseende samarbete, matvanor, innovation och kommunikation.

Startskottet för Morgondagens spannmålskonsumtion gick den 19 december, då aktörerna träffades för ett första möte. Projektledare är Karin Jonsson, forskare på Livsmedelsvetenskap på Chalmers.

”Nästa steg är att bjuda in fler aktörer. På workshops under våren kommer vi tillsammans att utveckla våra planerade aktiviteter och sätta en plan inför steg två i detta samverkansprojekt. Och vi ska fortsätta berätta för omvärlden om vårt partnerskap. Det här samarbetet tjänar alla på och det är fantastiskt att äntligen få gå ut och berätta om våra planer”, säger Karin Jonsson.

Samarbetsprojektet har som syfte att förbättra folkhälsan genom olika insatser. Man vill öka utvecklingen av fullkornsprodukter, öka och förbättra kommunikationen om fullkornets hälsofrämjande egenskaper och göra fullkornsprodukter mer tillgängliga.

”Vi har allt att vinna på att äta mer fullkorn och det är också något som finns runt om oss på våra sädesfält, i butiker och bagerier. Lika självklart som man använder olivolja runt Medelhavet borde det vara för oss att använda fullkorn i högre grad. Fullkorn har minst lika stor hälsopotential. Det är mycket positivt att det är framstående forskare inom mat och hälsa, och specifikt fokuserade på fullkorn, som har tagit initiativ till det här projektet”, säger Maria Sitell, talesperson och dietist på Brödinstitutet.

Medverkande aktörer vid start:
Brödinstitutet, Chalmers, Fazer, Göteborgs Stad – Offentliga måltider, Hjärt- och Lungfonden, Konsumentföreningen Stockholm, Lantmännen, Leksands knäckebröd, Livsmedelsföretagen, Nestlé och Pågen.

Läs mer om projektet HÄR.

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Livsmedelsindustrins viktigaste frågor inför EU-valet

Livsmedelsföretagen har tagit fram ett valmanifest med branschens fem viktigaste frågor inför EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsforetagen_EU-val_Valmanifest_Livsmedelsproduktion_2024

Lantmännen fortsätter investera i spannmålsexporten

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner kronor i hamnanläggningen för spannmålsexport på Djurön utanför Norrköping.
djurön

Ny databas visar vilka livsmedel som kommunerna köper

Jordbruksverket har samlat in statistik över kommunernas livsmedelsinköp i SILO-databasen.
elever_buffe_fotoMATtanken

Marine Stewardship Council har en ny Sverigechef

Den 1 april tog Carl Dahlman Olofsson över som Sverigechef för Marine Stewardship Council, MSC.
carl-dahlman